سئوالات متداول

بازگشت به صفحه قبل

نكته : در تمام سئوال و جوابها منظور از yourdomain.ext همان نام سايت شماست مثلا aliarash.com يا are.ir يا bakharz.com يا ...

چگونه ......

1- چگونه مي توانم به سايتم اف تي پي كنم             

    جواب : كافي است در قسمت آدرس تايپ كنيد ftp://ftp.yourdomain.ext  ( مثلا ftp://ftp.symantec.com) و كليد ENTER را فشار دهيد . و سپس كد دسترسي و رمز خودتان را وارد كنيد

2- چگونه مي توانم  سايتم را از طريق فرانت پيج باز كنم .
   جواب : كافي است در قسمت آدرس تايپ كنيد
http://www.yourdomain.ext  مثلا http://www.are.ir   و بعد از اينكه سايت بطور كامل باز شد بر روي نماد كليك كنيد و كد دسترسي و رمز خودتان را وارد كنيد

3- چگونه مي توانم  به كنترل پنل سايتم دسترسي داشته باشم .  

    جواب : كافي است در قسمت آدرس تايپ كنيد http://www.yourdomain.ext/admin  مثلا http://www.are.ir/admin   و كد دسترسي و رمز خودتان را وارد كنيد

4- چگونه مي توانم كاربر ايميل تعريف كنم .  

    جواب : كافي است در قسمت آدرس تايپ كنيد http://www.yourdomain.ext:8383  مثلا http://www.are.ir:8383   و كد دسترسي و رمز مربوط به Admin ميل تان را وارد كنيد. در واقع Admin ميل تان يك ايميل با يك رمز است كه در موقع خريد سرويس فضا توسط شركت در اختيار شما قرار مي گيرد .

5- چگونه مي توانم توسط outlook  ايميل هايم را دريافت و يا ارسال كنم .

    جواب : كافي است بر روي سئوال 4 كليك كنيد تا پاسخ كامل را ببينيد.

چرا .............

6- چرا سايت من با فرانت پيج باز نمي شود

       جواب : احتمالا شما يكي از كارهاي زير را انجام نداده ايد

            1- گزينه Front page را از قسمت Domain->List Web Site->Properties  در كنترل پنل سايت تيك نزده ايد

            2- Front Page Extension  را نصب نكرده ايد ( براي اينكار از داخل كنترل پنل سايت گزينه FrontPage Manager->Install FrontPage Extenstion  را انتخاب كنيد)

       3- FrontPage Extension خراب شده است  ( براي اينكار از داخل كنترل پنل سايت گزينه FrontPage Manager->UnInstall FrontPage Extenstion  را انتخاب كنيد ودقت كنيد كه نبايد بطور كامل FrontPage Extension را پاك كنيد، درجواب به سئوال مربوطه No را انتخاب كنيد - بطور پيش فرض انتخاب شده است - و بعد از آن مجددا FrontPage Extension را نصب كنيد )

 

بازگشت به صفحه قبل

===========================================================================
شركت مهندسي رايانه گستر آرش - مديريت فني و پشتيباني
Email: support@are.ir , support@aliarash.com