تعرفه هاي تحليل و طراحي وب سايت در سال 1389

 
 


بازگشت به صفحه قبل

تحليل و طراحي وب سايت

براي برآورد هزينه هاي مربوط به تحليل ، طراحي وب سايت بايد در ابتدا امكانات مورد نياز مشتري شناخته شود و سپس با توجه به خواست و نياز مشتري اقدام به طراحي و يا برنامه نويسي شود . نياز سنجي امكانات مورد نياز يك سايت يكي از اصلي ترين اركان طراحي آن محسوب مي شود. پس از اين مرحله با توجه به دوره تغيير اطلاعات مي توان سايت را به صورت ايستا ، پويا و يا تركيبي از اين دو مقوله طراحي نمود . در هر حال آنچه مهم است اينكه هر چند طراحي پويا باعث راحتي مشتري مي شود اما اين نوع طراحي معمولا هزينه هاي سنگيني را بر مشتري تحميل مي كند

هزينه هاي طراحي صفحات ايستا به طور معمول از 50.000 ريال شروع و بستگي به حجم طراحي متفاوت مي باشد .

هزينه هاي طراحي پويا با توجه به كنترل هاي مورد نياز و ارزش كار انجام شده برآورد مي گردد . براي مثال هزينه طراحي يك برنامه مديريت فايلها و پوشه هاي شخصي كاربران با امكانات كنترل سطوح دسترسي - اشتراك فايل ها و ... حداقل 2.500.000 ريال برآورد مي گردد و يا هزينه مديريت كاربران و سطوح دسترسي با امكان كنترل كامل شامل تعريف كاربر ، تغيير ، حذف و ليست گيري با توجه به سطح كنترل ها متفاوت و حداقل 7.500.000 ريال برآورد مي گردد

هزينه هاي طراحي فلش و تيزرها به صورت ثانيه اي برآورد مي شود  

هزينه طراحي صفحه اول سايت معمولا بالاي 1.000.000 ريال  مي باشد

بنابراين براي طراحي يك وب سايت مي بايست نظر و خواست مشتري و نوع اطلاعات مورد نياز وي را شناخت . شناخت اين قضيه مي تواند بسياري از هزينه هاي ناخواسته كه بر مشتري تحميل مي شود را كاهش داده و هزينه را به ميزان قابل توجهي پايين آورد

 

بازگشت به صفحه قبل

 

 


شركت مهندسي رايانه گستر آرش - مديريت طرح و برنامه
مشهد ، قاسم آباد ، تربيت شمالي 7 ، مجتمع فجر ، بلوك 2 ، واحد 4 ، تلفن : 5225311 - 0511
Email: admin@are.ir , admin@aliarash.com